સુખાળા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુખાળા થવું

  • 1

    આરામથી પડવું–સૂંવું.