સંગટો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંગટો થવો

  • 1

    શ્રાવકોમાં સ્ત્રી-પુરુષ વ્રત લઈ બેઠાં હોય ત્યારે સ્પર્શાસ્પર્શ થવો.