સગતળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સગતળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સખતળી; જોડાની અંદર નાખવામાં આવતું નરમ છૂટું પડ.