ગુજરાતી

માં સુગ્રથિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગ્રથિત1સંગ્રથિત2

સુગ્રથિત1

વિશેષણ

  • 1

    સારી રીતે ગ્રથિત–સંગઠિત; સુવ્યવસ્થિત.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુગ્રથિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુગ્રથિત1સંગ્રથિત2

સંગ્રથિત2

વિશેષણ

  • 1

    સાથે ગ્રંથન કરાયેલું.

  • 2

    સંગઠિત.

મૂળ

सं.