સંગ્રહકર્ત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંગ્રહકર્ત્તા

પુંલિંગ

  • 1

    સંગ્રહ કરનાર.