સંગ્રામસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંગ્રામસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુદ્ધની વ્યવસ્થાપક સમિતિ.