ગુજરાતી

માં સગલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સગલો1સુગલો2

સગલો1

પુંલિંગ

  • 1

    ધણી; પતિ.

ગુજરાતી

માં સગલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સગલો1સુગલો2

સુગલો2

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મજા; ગમ્મત; આનંદ.