સગવડ પડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સગવડ પડતું

  • 1

    જેમાં સગવડ લાગે એવું; ફાવતું; સગવડિયું.