સગેસાગવે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સગેસાગવે જવું

  • 1

    સગપણ સંબંધને કારણે કોઈને ત્યાં પ્રસંગ પર જવું.