સુગાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુગાળું

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

મૂળ

સૂગ પરથી

સુગાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુગાળ

વિશેષણ

  • 1

    જેને ઝટ સૂગ ચડે એવું; ઝટ સુગાય એવું.

મૂળ

સૂગ પરથી

સુગાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુગાળ

વિશેષણ

  • 1

    પુષ્કળ; સોંઘું.

મૂળ

'સુકાલ' પરથી?