સંઘરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘરણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંગ્રહણી; સંઘરણીનો–ઝાડાનો એક રોગ.