સુઘરીનો માળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુઘરીનો માળો

  • 1

    માથના ગૂંચવાયેલા, જૂવાળા ને બરછટ વાળનો જથો.