સંઘસત્તાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘસત્તાક

વિશેષણ

  • 1

    સત્તા સંઘના હાથમાં હોય એવું (તંત્ર ઇ૰).