સંઘાડે ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘાડે ઉતારવું

  • 1

    સંઘાડા વડે તૈયાર કે ચમકતું કરવું.