સંઘ કાશીએ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘ કાશીએ જવો

  • 1

    ધારેલો અર્થ સિદ્ધ થવો.