ગુજરાતી

માં સચૂકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સચૂકું1સૂચક2

સચૂકું1

વિશેષણ

સુરતી
  • 1

    સુરતી સમૂળગું; સચોડું; તદ્દન.

ગુજરાતી

માં સચૂકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સચૂકું1સૂચક2

સૂચક2

વિશેષણ

  • 1

    સૂચવે એવું; સૂચવનારું.

  • 2

    ગર્ભિત સૂચનોવાળું કે તે જગાડતું.

મૂળ

सं.