સજ્જડ ધાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજ્જડ ધાપ

  • 1

    ભારે મોટી ધાપ કે ચોરી.