સુજ્ઞે કિં બહુના ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુજ્ઞે કિં બહુના

  • 1

    સમજુને વધુ શું કહેવું?.

મૂળ

सं.