સજડ ધાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજડ ધાપ

  • 1

    ભારે મોટી ધાપ કે ચોરી.