ગુજરાતી

માં સજનતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજનતા1સુજનતા2

સજનતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સજનત્વ.

ગુજરાતી

માં સજનતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજનતા1સુજનતા2

સુજનતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુજનત્વ; સજ્જનતા.