ગુજરાતી

માં સજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજાવવું1સુજાવવું2સૃજાવવું3

સજાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સજવું', 'સાજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં સજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજાવવું1સુજાવવું2સૃજાવવું3

સુજાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સૂજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં સજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજાવવું1સુજાવવું2સૃજાવવું3

સૃજાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સૃજવું'નું પ્રેરક.