સજાહુકમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજાહુકમ

પુંલિંગ

  • 1

    સજા ફરમાવતો હુકમ; 'ઑર્ડર ઑફ કન્વિક્ષન'.