ગુજરાતી

માં સજીવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજીવ1સજીવું2

સજીવ1

વિશેષણ

  • 1

    જીવવાળું; જીવતું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સજીવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજીવ1સજીવું2

સજીવું2

વિશેષણ

  • 1

    સજીવ; જીવવાળું; જીવતું.