સજીવન પાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજીવન પાણી

  • 1

    સતત વહેતું પાણી; અખૂટ પાણી.