ગુજરાતી

માં સટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સટે1સૂટ2સેટ3સટ4સટ5

સટે1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સાટે; બદલે; અવેજમાં.

ગુજરાતી

માં સટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સટે1સૂટ2સેટ3સટ4સટ5

સૂટ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોટ પાટલૂન ઇ૰ લૂગડાંનો સટ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં સટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સટે1સૂટ2સેટ3સટ4સટ5

સેટ3

પુંલિંગ

 • 1

  સટ; સમાન લક્ષણો ધરાવનારાનો સમુદાય–જૂથ.

 • 2

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  ગણ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં સટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સટે1સૂટ2સેટ3સટ4સટ5

સટ4

પુંલિંગ

 • 1

  સમાન વસ્તુઓનો સમૂહ.

મૂળ

इं. सेट

ગુજરાતી

માં સટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સટે1સૂટ2સેટ3સટ4સટ5

સટ5

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઝટ; એકદમ.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ म. हिं.