ગુજરાતી

માં સ્ટમ્પની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્ટમ્પ1સ્ટૅમ્પ2

સ્ટમ્પ1

પુંલિંગ

 • 1

  ખલવું; ક્રિકેટની રમતમાં વિકેટનું નિર્માણ કરતી લાકડાની ત્રણ ઊભી ડાંડીઓમાંની પ્રત્યેક.

ગુજરાતી

માં સ્ટમ્પની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્ટમ્પ1સ્ટૅમ્પ2

સ્ટૅમ્પ2

પુંલિંગ

 • 1

  સિક્કો કે તેની છાપ.

 • 2

  (ખતદસ્તાવેજની) ટિકિટ કે એનો સરકારી કાગળ.

 • 3

  લાક્ષણિક ખત, દાવા વગેરે અંગે આપવો પડતો સરકારી વેરો કે તેનો ખર્ચ. ઉદા૰ કેટલો સ્ટેમ્પ આપવો પડતો?.

મૂળ

इं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખલવું; ક્રિકેટની રમતમાં વિકેટનું નિર્માણ કરતી લાકડાની ત્રણ ઊભી ડાંડીઓમાંની પ્રત્યેક.

મૂળ

इं.