સ્ટાંપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ટાંપ

પુંલિંગ

  • 1

    સ્ટૅમ્પ; સિક્કો કે તેની છાપ.

  • 2

    (ખતદસ્તાવેજની) ટિકિટ કે એનો સરકારી કાગળ.

  • 3

    લાક્ષણિક ખત, દાવા વગેરે અંગે આપવો પડતો સરકારી વેરો કે તેનો ખર્ચ. ઉદા૰ કેટલો સ્ટેમ્પ આપવો પડતો?.