સડાકો તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સડાકો તાણવો

  • 1

    બીડી, ચલમ, છીંકણી વગેરેનો દમ ખેંચવો.