સડાકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સડાકો મારવો

  • 1

    બીડી, ચલમ, છીંકણી વગેરેનો દમ ખેંચવો.