સડાકો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સડાકો લેવો

  • 1

    બીડી, ચલમ, છીંકણી વગેરેનો દમ ખેંચવો.