ગુજરાતી

માં સડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સડાવવું1સુડાવવું2સૈડાવવું3

સડાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સડવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં સડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સડાવવું1સુડાવવું2સૈડાવવું3

સુડાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સૂડવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં સડાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સડાવવું1સુડાવવું2સૈડાવવું3

સૈડાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સૈડવું'નું પ્રેરક.