સડિયાની ગાંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સડિયાની ગાંઠ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અળવીનું કંદ કે ગાંઠ જેવું બી.