સૂંઢલ રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂંઢલ રાખવી

  • 1

    સૂંઢલનો સંબંધ બાંધવો.