સુણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુણ

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો સુણવું તે; શ્રવણ.