સણકા નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સણકા નાખવા

  • 1

    સણકાની વેદના થવી.