સણકો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સણકો થવો

  • 1

    એકાએક વેદના થવી.

  • 2

    માઠું લાગવું.

  • 3

    માઠું લાગવાથી એકાએક અચકી પડવું.