સત્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    સ્વાગત; આદરમાન.

મૂળ

सं.

સૂત્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂત્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    સૂ સૂ અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી; सं.