સત્કાર્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્કાર્યવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    સત્કાર્યવાદમાં માનનાર.