સૂતક આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતક આવવું

  • 1

    સૂતકને યોગ્ય સગપણ હોવું.