સૂતક ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતક ઉતારવું

  • 1

    વિધિપૂર્વક સૂતકની અશુદ્ધિ દૂર કરવી.