સૂતક પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતક પડવું

  • 1

    સૂતકની આભડછેટ લાગવી.