સૂતક પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતક પાળવું

  • 1

    સૂતકની આભડછેટ સાચવવી.