સૂતક લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતક લાગવું

  • 1

    સૂતકને યોગ્ય સગપણ હોવું.