સત્તરા ગણી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તરા ગણી જવા

  • 1

    નાસી જવું.