સત્તર જગાએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તર જગાએ

  • 1

    ઘણે ઠેકાણે.