સત્તર જણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તર જણ

  • 1

    ઘણા માણસો.