સત્ત્વગુણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્ત્વગુણ

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણમાંનો પ્રથમ.