સત્ત્વસ્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્ત્વસ્થ

વિશેષણ

  • 1

    સત્ત્વ ગુણવાળું; સાત્ત્વિક.

  • 2

    શાંત અને શુભ ગુણવાળું.