સત્ત્વસંશુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્ત્વસંશુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતઃકરણની શુદ્ધિ.