સત્તાખોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાખોરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સત્તા માટે અતિ લોભ.